حمله به کامیون‌ های ارتش آلمان در شهر لایپزیگ

حمله به کامیون‌ های ارتش آلمان در شهر لایپزیگ

چندین کامیون متعلق به ارتش آلمان در شهر لایپزیگ این کشور توسط افرادی ناآشنا به آتش کشیده شده و نابود شدند. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه "پاسایر نویه پرسه"، افرادی ناآشنا در شهر لایپزیگ آلمان چندین کامیون و وسیله...