وحشت پلیس آمریکایی از اقامه نماز یک زوج

وحشت پلیس آمریکایی از اقامه نماز یک زوج

مأمورین پلیس شهر مدفورد آمریکا در واکنشی عجیب به روی زوج نمازگزاری که بر سکوی ایستگاه قطار نماز می‌خواندند، اسلحه کشیدند. به گزارش پرس شیعه؛ مأموران پلیس شهر مدفورد در پی گزارش یک عابر خشمگین مبنی بر نماز خواندن زوجی...