سرکوب معترضان به حملات تروریست‌ ها در ترکیه

سرکوب معترضان به حملات تروریست‌ ها در ترکیه

شهر مرزی کلس در جنوب ترکیه که روزی پناهگاه ده ها هزار آواره سوری بود ، امروز به منطقه جنگی تبدیل شده است، زیرا تروریست ها آن را با موشک و خمپاره هدف قرار می دهند؛ در این بین سرکوب اعتراضهای مردمی باعث افزایش نارضایتی از...