طالبان بخش‌ هایی از شهر کندوز را تصرف کرد

طالبان بخش‌ هایی از شهر کندوز را تصرف کرد

گزارش‌ های رسیده از شهر کندوز، در شمال افغانستان، حاکی است که گروه طالبان از شرق و غرب این شهر حمله کرده و بخش‌هایی از این شهر را به تصرف خود درآورده است. به گزارش پرس شیعه؛ بنابر گزارش های رسیده، طالبان بامداد روز...