ماجرای رزمنده‌ خرمشهری که با شلیک ۵ گلوله توپ دشمن باز هم از خواب بیدار نشد

ماجرای رزمنده‌ خرمشهری که با شلیک ۵ گلوله توپ دشمن باز هم از خواب بیدار نشد

در گوشه‌ای در انتهای راهرو مدرسه، شهید احمد قندهاری محلی را جهت استراحت در نظر گرفته بود، شدت خستگی او به حدی بود که هنگامی که وقتی همان شب در خواب دشمن بعثی مدرسه را به توپ بست، او هنوز در خواب عمیق بود. به گزارش پرس...