۲ دانشگاه یادواره شهید بهشتی برگزار می کنند

۲ دانشگاه یادواره شهید بهشتی برگزار می کنند

یادواره شهید دکتر بهشتی و تجدید میثاق با شهدای هفتم تیر با همکاری دو دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ یادواره شهید بهشتی با همکاری ۲ دانشگاه یکشنبه ششم تیر ماه ۱۳۹۵ در بهشت...