شناسایی نخستین شهید از شهدای تازه تفحص شده ام‌الرصاص

شناسایی نخستین شهید از شهدای تازه تفحص شده ام‌الرصاص

شهید «سعید حیدری»؛ نخستین شهید تازه تفحص شده از شهدایی است که روز گذشته وارد کشور شد. این شهید از طریق پلاک شناسایی شد. به گزارش پرس شیعه، نخستین شهید از ۶۸ شهید تازه تفحص شده‌ای که روز گذشته از مرز اروند وارد کشور شد...