وقتی قائم مقام لشکر غذا آماده کرد و سفره انداخت

وقتی قائم مقام لشکر غذا آماده کرد و سفره انداخت

«حاج قاسم میرحسینی» با این که قائم مقام لشکر بود و به سبب فرماندهی امور، از همه ما بیشتر بی‌خوابی کشیده بود، اما مثل یک خادم از بچه‌های رزمنده پذیرایی می‌کرد.  در خاطره ای از شهید قاسم میرحسینی آمده است: صبح زود،...