شهید رحیمی می‌دانست بین شیعه و سنی اختلافی وجود ندارد سالگرد شهادت شهید رحیمی؛

شهید رحیمی می‌دانست بین شیعه و سنی اختلافی وجود ندارد

حسن عباسی در مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت شهید محمدعلی رحیمی گفت: بین شیعه و سنی، اختلافی وجود ندارد و فردی مانند شهید رحیمی این نکته را می‌دانست. به گزارش پرس شیعه؛ مراسم گرامیداشت نوزدهمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی...