نسبت رهبر معظم انقلاب با شیخ محمد خیابانی

نسبت رهبر معظم انقلاب با شیخ محمد خیابانی

سه روایت ویژه از رهبر انقلاب درباره شیخ محمد خیابانی و قیام مردم تبریز علیه استبداد و استعمار. پرس شیعه؛ «آقاى شیخ محمد خیابانى شوهر عمه‌ى ماست... پدرم شاهد قضایاى مشروطه بوده؛ ایشان در مشروطه بوده؛ با باقرخان...