سعودی‌ ها باید بازی با حاصل جمع صفر در مقابل ایران را تغییر دهند

سعودی‌ ها باید بازی با حاصل جمع صفر در مقابل ایران را تغییر دهند

شورای آتلانتیک ضمن برشمردن اشتباهات عربستان در قبال ایران در منطقه خاورمیانه خاطرنشان کرد سعودی‌ ها در پی سیاست منزوی کردن ایران هستند. به گزارش پرس شیعه؛ شورای آتلانیتک در یادداشتی به قلم یکی از اعضای خود به نام...