قزاقستان و سوئد به عضویت شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شدند به همراه دو کشور اتیوپی و بولیوی؛

قزاقستان و سوئد به عضویت شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شدند

قزاقستان به همراه سه کشور سوئد،‌ اتیوپی و  برای یک دوره دوساله به عضویت شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری دیلی صباح،‌ کشور قزاقستان توانست در دومین دور رأی گیری در مجمع عمومی...