عده‌ای انقلابی بودن را مسئله‌ ای نمادین و مقطعی می‌دانند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:

عده‌ای انقلابی بودن را مسئله‌ ای نمادین و مقطعی می‌دانند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: عده‌ای نبرد جهانی اسلام و استکبار را شعار می‌دانند و معتقدند انقلابی بودن یک مسئله نمادین و مقطعی بود و امروز برای پیشرفت و حل مشکلات باید ایدئولوژی سازش گرا و تسلیم طلب در برابر غرب را...