چمران: حرکت مردمی راهیان نور نباید دولتی شود

چمران: حرکت مردمی راهیان نور نباید دولتی شود

رئیس شورای شهر تهران گفت: از آنجایی که راهیان نور حرکتی مردمی بود مردم استقبال کردند و حرکت ادامه دار شد، از این جهت دولتی کردن راهیان نور حرکتی نیست که نتیجه مثبت و مفیدی به دنبال داشته باشد. به گزارش پرس شیعه؛ رئیس...