مردم یمن در شهر «تعز» تظاهرات گسترده برگزار کردند در حمایت از «شورای عالی سیاسی»؛

مردم یمن در شهر «تعز» تظاهرات گسترده برگزار کردند

مردم یمن در حمایت از تشکیل «شورای عالی سیاسی» تظاهرات بزرگی را در شهر «تعز» برگزار کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، حمایت های مردمی در یمن از تشکیل «شورای عالی سیاسی» همچنان ادامه دارد. بر اساس این...