رهبر شورشیان سودان جنوبی به عنوان معاون رئیس جمهور سوگند یاد کرد

رهبر شورشیان سودان جنوبی به عنوان معاون رئیس جمهور سوگند یاد کرد

بازگشت رهبر شورشیان سودان جنوبی به پایتخت و ادای سوگند وی به عنوان معاون رئیس جمهور، امید به اجرای معاهده صلح در این کشور آشوب زده را افزایش داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «ریک ماچار» رهبر شورشیان سودان جنوبی...