آغاز اعتصاب غذای ۱۵ اسیر فلسطینی در همبستگی با شکری الخواجا کمیته رسیدگی به اسرای فلسطینی خبر داد؛

آغاز اعتصاب غذای ۱۵ اسیر فلسطینی در همبستگی با شکری الخواجا

کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی اعلام کرد ۱۵ اسیر فلسطینی در راستای ابراز همبستگی با «شکری الخواجا» که در زندان‌ انفرادی صهیونیستها به سر می برد، دست به اعتصاب غذا زده اند. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری وفا،...