کشف وحشتناکترین خانه جنایت و شکنجه زنان در آلمان

کشف وحشتناکترین خانه جنایت و شکنجه زنان در آلمان

پلیس آلمان زوجی را بازداشت کرد که زنان را با وعده‌ دوست‌ یابی و زوج‌ یابیبه خانه خود کشانده و آن‌ قدر شکنجه می‌کردند تا جان دهند. به گزارش پرس شیعه به نقل از رسانه های آلمانی، شکنجه و مرگ دو زن در این خانه وحشت تایید...