شکنجه شیعیان قطیف در زندان‌ های رژیم سعودی

شکنجه شیعیان قطیف در زندان‌ های رژیم سعودی

یک فعال حقوق بشری در عربستان از شکنجه شیعیان شهر قطیف که توسط نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شده اند خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ رئیس سازمان اروپاییِ حقوق بشر عربستان، وقایع تازه‌ای از نقض حقوق بشر را در صفحه...