نیروهای امنیتی مصر کودکان را شکنجه می کنند دیدبان حقوق بشر:

نیروهای امنیتی مصر کودکان را شکنجه می کنند

سازمان دیدبان حقوق بشر «هیومن رایتس» در گزارشی اعلام کرد که نیروهای امنیتی مصر کودکان این کشور را بازداشت و شکنجه می کنند. به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، سازمان دیدبان حقوق بشر «هیومن رایتس» در گزارشی اعلام کرد که...