شکنجه گاههای سری صدام در نیویورک + تصاویر

شکنجه گاههای سری صدام در نیویورک + تصاویر

روزنامه "میرور" انگلیس فاش کرد که صدام دیکتاتور سابق عراق در شکنجه گاههای مخفی و محرمانه رژیم خود در نیویورک، افراد و شخصیت های مخالف عراقی را شکنجه می کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه میرور انگلیس در گزارش خود...