شکنجه گران زندان های بحرین، اردنی هستند

شکنجه گران زندان های بحرین، اردنی هستند

خانواده های زندانیان سیاسی زندان الحوض الجاف بحرین به مرکز بحرینی – آلمانی حقوق بشر و دمکراسی شکایت کرده اند. به گزارش پرس شیعه به نقل از منامه پست؛ خانواده های زندانیان سیاسی در شکوائیه خود اعلام کردند که عوامل نظام...