شیء عجیب زیر لباس کلینتون در مناظره چه بود؟ (تصاویر)

شیء عجیب زیر لباس کلینتون در مناظره چه بود؟ (تصاویر)

انتشار تصاویر شیء عجیبی که در شب مناظره با ترامپ زیر لباس هیلاری کلینتون قرار داشت، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. به گزارش پرس شیعه؛ این شیء مرموز که هیلاری کلینتون آن را در زیر لباس خود مخفی کرده بود، کنجکاوی میلیون...