بازدید شیخ ادب عمان از غرفه ایران در نمایشگاه مسقط

بازدید شیخ ادب عمان از غرفه ایران در نمایشگاه مسقط

احمد الفلاحی استاد ادبیات عرب، معروف به" شیخ ادب عمان" در پنجمین روز از نمایشگاه کتاب مسقط از غرفه جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد. به گزارش پرس شیعه؛ در این بازدید ایشان بر ترجمه آثار فارسی به عربی خصوصا در حوزه ادبیات...