اجساد سوخته شیعیان نیجریه در حمله به حسینیه بقیه الله

اجساد سوخته شیعیان نیجریه در حمله به حسینیه بقیه الله

امروز ویدئویی جدید از جنایت هولناک نیروهای ارتش نیجریه در حمله به حسینیه بقیه الله منتشر شد. در این فیلم ۲:۱۲ دقیقه‌ای دهها جسد سوخته شیعیان نیجریه دیده می‌شود که مشخص است پس از مقاومت در برابر هجوم نیروهای ارتش تاوان...