تصمیم کینه توزانه آل خلیفه

تصمیم کینه توزانه آل خلیفه

همایش حقوق بشر بحرین با انتشار بیانیه ای تصمیم دادستانی این کشور برای محاکمه شیخ محمد المنسی را کینه توزانه و ستم طایفه ای و دینی دانست. به گزارش پرس شیعه به نقل از این بیانیه همایش حقوق بشر بحرین گزارش کرد، شیخ المنسی...