توجه به مشکلات مردم وظیفه روحانیان است آیت الله نجفی:

توجه به مشکلات مردم وظیفه روحانیان است

یکی از مراجع تقلید نجف اشرف توجه به مشکلات مردم را وظیفه شرعی روحانیان خواند و خواستار توجه به خانواده‎های شهدا شد. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله شیخ بشیر نجفی، از مراجع تقلید نجف اشرف، روز گذشته در دفتر خود با حجت...