اخذ ویزای آمریکا برای تبلیغ غیر ممکن شده است یکی از روحانیان لبنان:

اخذ ویزای آمریکا برای تبلیغ غیر ممکن شده است

رئیس شورای اداری تجمع علمای مسلمان لبنان نسبت به وضع مسلمانان ساکن آمریکا در قبال ممنوعیت سفر مبلغان به این کشور ابراز نگرانی کرد. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ حسان عبد الله رییس هیأت اداری تجمع علمای مسلمان لبنان در مراسم...