مردم بحرین نباید منتظر دستور شیخ «عیسی» برای دفاع از ایشان باشند شیخ «حسن الدیهی»:

مردم بحرین نباید منتظر دستور شیخ «عیسی» برای دفاع از ایشان باشند

معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در سخنانی در برابر منزل شیخ عیسی خطاب به مردم متحصن تاکید کرد که منتظر نباشید رهبرتان برای دفاع از خودش به شما دستور دهد که امروز تصمیم گیری با شما است. به گزارش پرس شیعه به نقل از...