سرکوب سازمان‌ یافته علمای بحرینی ؛ مردم شیخ علی سلمان را فراموش نمی‌کنند ؛ برخی علما به جرم اقامه نماز زندانی هستند

سرکوب سازمان‌ یافته علمای بحرینی ؛ مردم شیخ علی سلمان را فراموش نمی‌کنند ؛ برخی علما به جرم اقامه نماز زندانی هستند

عالم بحرینی به سرکوب سازمان‌یافته علمای شیعه از سوی رژیم بحرین اشاره و تصریح کرد: مردم شیخ علی سلمان را فراموش نمی‌کنند و حکم صادره علیه شیخ علی سلمان ۹ سال بی‌ثباتی را برای آل خلیفه به همراه دارد. به گزارش پرس شیعه به...