وزیر خارجه بحرین از تمایل ایران برای گفت‌وگو با کشورهای عربی خلیج فارس خبر داد

وزیر خارجه بحرین از تمایل ایران برای گفت‌وگو با کشورهای عربی خلیج فارس خبر داد

شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین از تمایل ایران برای انجام گفت‌وگو با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ وزیر خارجه بحرین اعلام کرد ایران از طریق امیر کویت به رهبران کشورهای عربی حاشیه...