شیخ سنی، شیعه و صوفی در آن واحد

شیخ سنی، شیعه و صوفی در آن واحد

یک کلاهبردار اردنی در لباس روحانیون سنی، شیعه و صوفی در کشور کویت پول خوبی به جیب زده است. به گزارش پرس شیعه؛ این فرد که محمود عبدالرحیم الحرباوی متولد ۱۹۸۹ و اردنی بوده است قبلا یک آرایشگر بوده که در ابتدا در پوشش یک...