آخرین وضعیت شیخ ابراهیم زکزاکی

آخرین وضعیت شیخ ابراهیم زکزاکی

پس از گذشت چند ماه از بازداشت شیخ زکزاکی توسط ارتش نیجریه سرانجام یکی از نزدیکان قابل اعتماد وی موفق شد با او و همسرش دیدار کند. به گزارش پرس شیعه؛ پس از گذشت چندین ماه سرانجام یکی از نزدیکان قابل اعتماد شیخ زکزاکی با وی...