امیر کویت طرف های یمنی را به ادامه مذاکره دعوت کرد

امیر کویت طرف های یمنی را به ادامه مذاکره دعوت کرد

شیخ صباح احمد جابر الصباح با اسماعیل ولد الشیخ نماینده سازمان ملل در یمن و روسای هیات های مذاکره کننده یمنی به صورت جداگانه دیدار کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)، شیخ «صباح احمد جابر الصباح» روز...