شیخ صفی الدین: انتخابات بستر ضروری برای خدمات رسانی به مردم است

شیخ صفی الدین: انتخابات بستر ضروری برای خدمات رسانی به مردم است

شخصیت‌ های ارشد حزب الله لبنان با اشاره به اینکه تحریم‌ها و محاصره اقتصادی موفقیت‌ های حزب الله در تقابل با پروژه‌های آمریکایی صهیونیستی در منطقه را متوقف نمی‌کند، انتخابات شورای شهر را بستری لازم برای خدمت رسانی به...