نوشته هایی با برچسب "شیخ صهیب الحبلی"

مقاومت تنها گزینه مخالفان ذلت و خواری است روحانی اهل تسنن لبنان:

مقاومت تنها گزینه مخالفان ذلت و خواری است

یکی از روحانیان اهل تسنن صیدای لبنان تأکید کرد که مقاومت تنها گزینه مخالفان ذلت و خواری به شمار می آید. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ صهیب الحبلی از روحانیان اهل تسنن لبنان در پیامی به مناسبت عید مقاومت و آزادی و اخراج...

آمریکا و تکفیری ها یک هدف مشترک دارند روحانی اهل تسنن لبنان:

آمریکا و تکفیری ها یک هدف مشترک دارند

یکی از روحانیان اهل سنت لبنان تأکید کرد که تضعیف مقاومت، هدف مشترک آمریکا و تکفیری ها به شمار می آید. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ صهیب الحبلی از روحانیان اهل تسنن لبنان در خطبه های نماز جمعه این هفته مسجد اهل تسنن صیدا بر...

صیدا قلعه امن مقاومت است روحانی اهل سنت لبنان:

صیدا قلعه امن مقاومت است

عضو جمعیت علمای مسلمان لبنان تاکید کرد که دشمنان داخلی با اقدامات فتنه افروزانه نمی توانند ماهیت مقاومت صیدای لبنان را تغییر دهند. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ صهیب حبلی، عضو جمعیت علمای مسلمان لبنان در پیامی بر اتحاد بین...

برخی به بهانه احمد الاسیر به دنبال نا آرام کردن لبنان هستند عالم اهل سنت صیدا:

برخی به بهانه احمد الاسیر به دنبال نا آرام کردن لبنان هستند

 یکی از روحانیون اهل سنت شهر صیدا با اشاره به تحولات لبنان اظهار داشت: برخی به دنبال این هستند که به بهانه احمد الاسیر دوباره اوضاع را در لبنان و شهر طرابلس متشنج کنند، این در حالی است که ما در شهر صیدا و به خصوص در حوادث...