صیدا پایگاه مشترک شیعه و سنی در دفاع از اسلام است روحانی اهل سنت لبنان:

صیدا پایگاه مشترک شیعه و سنی در دفاع از اسلام است

عضو جمعیت علمای مسلمان لبنان تاکید کرد که صیدا همواره پایتخت مقاومت و رزمندگان مقاوم است. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ صیب حبلی، عضو جمعیت علمای مسلمان لبنان در خطبه های نماز جمعه این هفته که در صیدای لبنان برگزار شد، گفت:...