مرحوم مفید الفقیه، زندگی اش را در راه خدمت به دین صرف کرد نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان

مرحوم مفید الفقیه، زندگی اش را در راه خدمت به دین صرف کرد

آیت الله شیخ عبدالامیر قبلان گفت:با درگذشت آیت الله مفید الفقیه، ما یک برادر عزیز و دوستی بزرگ را که به فضل و تقوا و علم مشهور بود، از دست دادیم. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله شیخ عبد الامیر قبلان نائب رئیس مجلس اعلای...