حبس روحانی بحرینی به خاطر سخنرانی در عاشورا

حبس روحانی بحرینی به خاطر سخنرانی در عاشورا

سومین دادگاه بزرگ جنائی بحرین، شیخ عبدالزهرا المبشر یکی از روحانیون این کشور را به خاطر سخنرانی در مراسم عاشورای حسینی و مسائل سیاسی به دو سال حبس محکوم کرد. به گزارش پرس شیعه؛ مقام های امنیتی بحرین، روزسه شنبه ۲۸ مهر...