چرا تحصن‌ کنندگان بحرینی به گریه افتادند؟ باید از روی جنازه ما بگذرید!

چرا تحصن‌ کنندگان بحرینی به گریه افتادند؟

شیخ عبدالله دقّاق، نماینده آیت الله شیخ عیسی قاسم در قم، تاکید کرد که حکومت آل خلیفه برای اخراج شیخ عیسی قاسم از بحرین باید از روی جنازه تمام تحصن کنندگان مقابل منزل این عالم بزرگ بگذرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از...