ادامه تحریم بیان مواضع سیاسی از سوی آیت الله سیستانی

ادامه تحریم بیان مواضع سیاسی از سوی آیت الله سیستانی

در حالی که انتظار می‎رفت با توجه به تشدید بحران سیاسی داخلی، این هفته آیت الله حضرت سید علی سیستانی در خطبه دوم جمعه اتخاذ موضع کند، در دهمین هفته بازهم از بیان موضع شخصی خوددداری کرد و همچنان به سیاست سکوت خود ادامه...