انتساب دارایی هنگفت به شیخ عیسی قاسم کذب محض است امام جمعه دیر بحرین:

انتساب دارایی هنگفت به شیخ عیسی قاسم کذب محض است

عضو مجلس اسلامی علمای شیعه بحرین تصریح کرد که دولت با انتساب دارایی هنگفت به رهبر شیعیان این کشور درصدد دسیسه علیه پیروان اهل بیت(ع) است. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام شیخ عیسی مومن، رییس بخش فرهنگی مجلس اسلامی علما و...