هیچ نهادی نمی تواند علما را از انجام وظیفه شرعی خود باز دارد شیخ فاضل الزاکی؛

هیچ نهادی نمی تواند علما را از انجام وظیفه شرعی خود باز دارد

شیخ زاکی گفت: استقلال حوزه های علمیه از بدیهیات مسلم مذهب شیعه است و بیانیه علمای بزرگ بحرین نیز بر این تاکید دارد که هیچ نهادی نمی تواند بر علما، اساتید، طلاب و برنامه درسی حوزه تسلط داشته باشد. به گزارش پرس شیعه؛ حجت...