سیاستمداران شجاعت را از مجاهدان فرا گیرند دبیر کل جنبش اهل الحق:

سیاستمداران شجاعت را از مجاهدان فرا گیرند

دبیر کل جنبش اهل الحق عراق ضمن تبریک آزادسازی فلوجه خاطرنشان کرد که سیاستمداران شجاعت را رزمندگان فراگیرند. به گزارش پرس شیعه؛حجت الاسلام شیخ قیس الخز علی، دبیرکل جنبش اهل الحق عراق، روز گذشته طی پیامی خاطرنشان کرد:...