موج جدید سرکوب انقلابیون و علمای بحرین

موج جدید سرکوب انقلابیون و علمای بحرین

سرویس امنیتی رژیم آل خلیفه، ۸ نفر از علمای شیعه این کشور را برای بازجویی احضار کرد. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ مجید المشعل رئیس شورای علمای بحرین که بزرگ ترین مرکز اسلامی شیعیان این کشور است، در میان احضارشدگان وجود دارد....