مقید به ولایت فقیه هستیم فرمانده رزمندگان «نُجَباء» در حلب:

مقید به ولایت فقیه هستیم

فرمانده رزمندگان نجباء در حلب اظهار داشت: مقاومت اسلامی نُجَباء مقید به ولایت فقیه است و هرجا که ایران لازم بداند حضور خواهد داشت. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ مختار، فرمانده نیروهای مقاومت اسلامی نُجَباء در حلب سوریه طی...