نوشته هایی با برچسب "شیخ مصطفی ملص"

مقاومت اسلامی عامل افتخار و عزت امت است روحانی اهل تسنن لبنان:

مقاومت اسلامی عامل افتخار و عزت امت است

رئیس جمعیت همبستگی ملی لبنان بر ایستادگی در کنار نیرو های مقاومت اسلامی تا آزادی کامل سرزمین های اشغالی تأکید کرد. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ مصطفی ملص از روحانیان اهل تسنن و رییس جمعیت همبستگی ملی لبنان در پیامی به مناسبت...

عالم اهل سنت لبنان توقف پخش شبکه المنار را محکوم کرد

عالم اهل سنت لبنان توقف پخش شبکه المنار را محکوم کرد

رئیس حزب همبستگی لبنان شبکه المنار را بلندگوی مردم مظلوم فلسطین و مستضعفان جهان توصیف کرد. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ مصطفی ملص، رییس حزب همبستگی لبنان در پیامی، توقف پخش شبکه المنار از سوی شرکت ماهواره ای نایل ست را محکوم...