خواسته سید حسن نصر الله از ملت ایران ؛ عوامل موفقیت حزب الله لبنان نماینده حزب الله لبنان مطرح کرد؛

خواسته سید حسن نصر الله از ملت ایران ؛ عوامل موفقیت حزب الله لبنان

نماینده حزب الله لبنان ضمن ابلاغ سلام گرم سید حسن نصر الله به ملت شریف ایران، دعا برای پیروزی رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت اسلامی را خواسته دبیر کل حزب الله از ملت ایران دانست. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ معین نماینده ویژه...