پاکستان علیه تکفیری ها متحد شده ؛ تکفیری ها در پاکستان رسوا شده اند در پی اعتصاب غذای ده روزه شیخ ناصر عباس؛

پاکستان علیه تکفیری ها متحد شده ؛ تکفیری ها در پاکستان رسوا شده اند

سید شفقت شیرازی مسئول روابط خارجی شورای وحدت مسلمانان پاکستان گفت: بسیاری از این افراد و گروه ها اعلام کرده اند تا آخرین نفس از ما حمایت می کنند به گونه ای که نیروهای حامی ما حدود ۷۵ درصد جامعه پاکستان را تشکیل می...