شیخ‌ نشین‌ های خلیج فارس با زنان مغربی چه می‌کنند؟‌

شیخ‌ نشین‌ های خلیج فارس با زنان مغربی چه می‌کنند؟‌

جمعیت حقوق بشرمغرب با انتشار گزارشی دربارۀ کارگران مغربی در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس، از سوء استفاده های جنسی این شیخ نشین ها از زنان مغربی پرده برداشت. به گزارش پرس شیعه؛ جمعیت حقوق بشرمغرب، با انتشار گزارشی دربارۀ...